Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 26.05.2015

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 16.02.2015

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 16.10.2014

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 10.10.2014

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 23.09.2014

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 10.11.2011

Учителката знаела за 'мръсната уста' на Иванчо, извикала го и му казала:
- Иванчо, като влезе инспектора, няма да вдигаш ръка, нито да казваш каквото и да било, ясно ли е?
- Да, госпожо - отвърнал Иванчо.
Дошъл денят на проверката.
Класа имал за домашно да напише съчинение за зимата.
Учителката казала:
- Деца, нека сега да видим какво сте написали за домашно. Кой ще си го прочете?
Всички деца навели глави, само Иванчо вдигал високо ръка.
Учителката се правила, че не го вижда известно време, но инспектора казал:
- Госпожо, този ученик вдига ръка, а вие не го вдигате. Кажи, моето момче.
Станал Иванчо и започнал да чете:
- Ситен сняг се сипе над полето, клоните на дърветата се превиват от тежестта му, дебел лед е сковал езерото, а на леда глутница вълци...
Учителката след първоначалното притеснение, се поуспокоила, като си рекла, че сигурно Иванчо нещо се е поправил...
- ...се ебат, госпожо.
Учителката с ужас погледнала първо инспектора, после Иванчо и казала:
- Иванчо, не е ли малко неудобно...
- Неудобно е госпожо, хлъзга се, но те пак се ебат.

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от Replace на 09.10.2011

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от pe3ar на 17.03.2011

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от pe3ar на 24.01.2011

 
 
 

Добавено в категория Иванчо и Марийка от pe3ar на 24.01.2011

 
 
 

Copyright © 2008-2023 Lafcheta.Info